Wieś Sudawskie

Sudawskie

Wieś Sudawskie w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

Wzniesienia morenowe w okolicach wsi nazywane są Górami Sudawskimi. Około 0,5 km na północ od wsi położone jest wzniesienie Gulberek ze średniowiecznym grodziskiem Jaćwingów.

W okresie międzywojennym stacjonowała tu strażnica Korpusu Ochrony Pogranicza

Góry Sudawskie

Wysoczyzna morenowa położona w gminach Wiżajny i Rutka-Tartak w pow. suwalskim przy granicy z Litwą.

Góry Sudawskie leżą w północnej części mikroregionu Garb Wiżajn, wchodzącego w skład mezoregionu Pojezierze Wschodniosuwalskie w makroregionie Pojezierze Litewskie. Nazwa Góry Sudawskie pochodzi od określenia Sudowowie, będącego jedną z nazw plemienia Jaćwingów, zamieszkujących obszar dzisiejszej Suwalszczyzny w średniowieczu. W okolicach wsi Sudawskie na wzniesieniu Gulberek znajduje się grodzisko tego plemienia.

Miejscowości leżące w obrębie Gór Sudawskich to m.in.: Ejszeryszki, Krejwiany, Laskowskie, Maszutkinie,Wieś Sudawskie, Wiłkupie, Wysokie.

Młodoglacjalny krajobraz Gór Sudawskich jest urozmaicony. Tworzą go polodowcowe formy terenu, takie jak wzgórza morenowe, kemy, wąwozy i jary. Na obszarze wysoczyzny znajdują się liczne jeziora, rzeczki, strumienie i bagna. Teren jest w dużym stopniu porośnięty lasem. Najwyższym wzniesieniem na morenie jest Góra Prusaka (250 m n.p.m.). Przepływająca przez region rzeczka Wigra, wraz z wpadającymi do niej strumieniami, należy do zlewiska Szeszupy. Większe jeziora to: Cegielnia, Graużyny, Kuprelek, Jesieryń, Prudel, Staneluszki, Jezioro Sudawskie, Ślepak, Jezior Wysokie.

Obszar ma najwięcej cech klimatu kontynentalnego na obszarze Niżu Polskiego (najwięcej dni z przymrozkami, najdłuższe zaleganie pokrywy śnieżnej). Z tego powodu bywa nazywany polskim biegunem zimna.

W obrębie Gór Sudawskich leży specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Gór Sudawskich, będący częścią sieci Natura 2000.

Przez Góry Sudawskie przebiega żółty szlak rowerowy W Góry Sudawskie o długości 16,5 km (Wiżajny – Sudawskie – Maszutkinie – Makowszczyzna – Kamionka – Marianka – Wiżajny) oraz zielony szlak pieszy Wiżajny-Budzisko

 


Baza Turystyczna


  1. Dom do wynajęcia Góry Sudawskie.
    16-407 Wiżajny, Sudawskie 15
    Tel.: 87 5667218, 504121304

Uwaga – Jeśli prowadzisz działalność turystyczną w tej miejscowości zgłoś nieodpłatnie poprzez formularz który znajdziesz na tej stronie lub zadzwoń pod numer 691 754 338. Uzyskasz wpis rozszerzony, bezpłatny i bezterminowy z możliwością dowolnej zmiany i aktualizacji.


Mapa 

 
%d bloggers like this: