Seinai

Sejny (lit. Seinai)

Sejny, lit. Seinai – powiatowe miasto w północno-wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie sejneńskim. Położone na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, nad Marychą (lewy dopływ Czarnej Hańczy). Miasto ma 5641 mieszkańców (31 grudnia 2012).

Prywatne miasto duchowne położone było w końcu XVIII wieku w powiecie grodzieńskim w województwie trockim.

Pochodzenie Nazwy

Seinai
Rzeka Marycha

Jerzy Grodziński, który latach 1593–1602 założył nad rzeką Sejną miasteczko, nazwał je od swojego imienia Juriewo. Ta nazwa jednak się nie przyjęła – miasteczko nazwano Sejny/ lit. Seinai od przepływającej przez nie rzeki (dziś Marycha). Słowo seina w języku jaćwieskim oznacza trawy porastające w tamtym czasie bujnie, brzegi i zakola rzeki. Z języka jaćwieskiego wywodzi się więcej nazw (jezior, miejscowości itd.) w okolicach miasta.

Historia

 1. w 1422 roku Suwalszczyzna weszła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego
 2. 22 grudnia 1522 roku ziemię nad Sejną otrzymał od króla Zygmunta I jego dworzanin, kniaź Iwan Wiśniowiecki hetman wojsk królewskich, który wzniósł w nim dwór, odziedziczony przez kolejno jego syna Dymitra, drugiego syna Andrzeja, a potem jego córkę Annę z mężem Mikołajem Sapiehą
 3. 1593 rok Jerzy Grodziński, leśniczy przełomski i starosta przeroski, kupił dwór od Sapiehów i w latach 1593–1602 założył przy nim miasteczko, które w późniejszym czasie nazwano Sejny
 4. 1602 rok Sejny jako miasto prywatne Grodziński zapisuje sprowadzonym z Wilna Seinaidominikanom
 5. z Sejnami jako starosta związany był Jan Kostka, herbu Dąbrowa, zm. w 1623 r, syn Krzysztofa i Anny Pileckiej,
 6. 1655–1660 spalone i zniszczone przez Szwedów
 7. ponowny rozwój w 2. poł. XVIII w., kiedy zbudowano murowany ratusz i drewniane hale targowe na 21 kramów
 8. od 1795 w zaborze pruskim, rok później, gdy władze pruskie skonfiskowały dobra zakonne, Sejny stały się miastem królewskim
 9. od 1807 w Księstwie Warszawskim
 10. od 1815 w Królestwie Polskim, w latach 1818–1925 siedziba biskupstwa
 11. 1818 rok – wielki pożar miasta i w latach następnych przebudowa, która ukształtowała jego dzisiejszy wygląd
 12. 23 sierpnia 1919 powstanie sejneńskie – czytaj więcej
 13. 19 lipca 1920 – zajęte przez wojska litewskie przy współdziałaniu z bolszewikami
 14. do 1939 na obszarze powiatu suwalskiego województwa białostockiego
 15. do września 1939 garnizon macierzysty Batalionu KOP „Sejny”
 16. w latach 1807–1925, 1956–1975 i od roku 1999 miasto powiatowe

Wielonarodowość i wielokulturowość

Seinai
Biała Synagoga

Sejny/Seinai od wieków zamieszkują nie tylko Polacy. Gdy zostało założone, dla rozpowszechnienia handlu i przemysłu, sprowadzono Żydów, którzy zasiedlali je do II wojny światowej (w 1885 roku stanowili 75% mieszkańców, a w 1931 24%). Mieszkali i nadal mieszkają w Sejnach także Litwini. Miasto zamieszkiwali również Rosjanie, Niemcy, Białorusini oraz wiele innych. Każda z tych narodowości wniosła do życia miasta własną kulturę i tradycję. W Sejnach znajduje się konsulat Republiki Litewskiej, działa szkoła podstawowa i gimnazjum z litewskim językiem nauczania Žiburys („Światełko”), która prowadzi także przedszkole.

Gospodarka

W Sejnach rozwija się przemysł spożywczy. Największym zakładem tej branży jest mleczarnia Sejnmlek z zakładem serowarskim i proszkownią. Ponadto mieści się tu gorzelnia i zakłady drzewne.

Transport – Miasto położone jest przy drodze krajowej nr 16 prowadzącej do granicy z Litwą (w Ogrodnikach). Ma dobre połączenie drogowe z Augustowem i Suwałkami. Przewozy autobusowe zapewnia przedsiębiorstwo PKS Suwałki.

Zabytki

 • Biała synagoga
 • Kaplica św. Agaty – kaplica postawiona na placu św. Agaty przed bazyliką, zbudowana około 1789 r. z fundacji parafian. Na jej postawienie wpływ miały liczne pożary nawiedzające miasto. W kaplicy znajduje się obraz św. Agaty z połowy XVIII w. Fresk na sklepieniu wyobrażający „Kuszenie Chrystusa” namalował w latach 50. XX wieku Stanisław Kaźmierczyk. Na dachu stoi figura św. Agaty wykonana w drewnie lipowym w 1828. Kute ogrodzenie budowli w 1904 jest dziełem miejscowych rzemieślników.
 • klasztor Dominikanów z XVII w.
 • Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 • poewangelicki kościół Matki Boskiej Częstochowskiej z połowy XIX w.
 • figura Matki Bożej Sejneńskiej słynąca wieloma cudami i łaskami. Sprowadzona do Sejn w 1602, jej koronacja odbyła się 7 września 1975
 • ratusz miejski z 1846
 • Biała Synagoga z lat 1860–1870
 • pomnik powstania sejneńskiego
 • pomnik Antoniego Baranowskiego
 • pomnik wdzięczności poległym w walce

Poza tym w Sejnach znajduje się Muzeum Ziemi Sejneńskiej w którym eksponowane są zbiory archeologiczne, numizmatyczne, dominikanów i biskupów w Sejnach.

Kultura – W Sejnach odbywa się m.in. Międzynarodowy Koncert Organowy Młodych i Baltic-Satelid. Ponadto działa ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, który przekazuje historię, kulturę, tradycje i wielonarodowość Sejn.


Baza Turystyczna

Uwaga – Jeśli prowadzisz działalność turystyczną w tej miejscowości zgłoś nieodpłatnie poprzez formularz który znajdziesz na tej stronie lub zadzwoń pod numer 691 754 338. Uzyskasz wpis rozszerzony, bezpłatny i bezterminowy z możliwością dowolnej zmiany i aktualizacji.


Mapa 

 
%d bloggers like this: