Rutka

Wieś Rutka w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Jeleniewo. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego.

Obiekty zabytkowe

  • cmentarz wojenny z I wojny światowej

Głazowisko

Rezerwat RutkaRezerwat przyrody Rutka – rezerwat przyrody nieożywionej objęty ochroną częściową, położony we wsi Szeszupka (gmina Jeleniewo, powiat suwalski, województwo podlaskie). Rezerwat wchodzi w skład Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Położony jest na wysokości 235 m n.p.m. na równinnej powierzchni, zbudowanej ze żwirów wodnolodowcowych, płatów gliny i dużej liczby głazów. Obszar rezerwatu zajmują pastwiska i nieużytki. Celem wprowadzenia ochrony rezerwatowej na tym obszarze jest zachowanie w stanie naturalnym unikatowego bruku polodowcowego (pozostałość rozmycia gliny zwałowej przez wody topniejącego lądolodu) wraz z jeziorem Linówek i przyległym torfowiskiem przejściowym.


Baza Turystyczna

  1. Agroturystyka GŁAZOWISKO
    16-404 Jeleniewo, Rutka 13
    Tel.: 608504088

Uwaga – Jeśli prowadzisz działalność turystyczną w tej miejscowości zgłoś nieodpłatnie poprzez formularz który znajdziesz na tej stronie lub zadzwoń pod numer 691 754 338. Uzyskasz wpis rozszerzony, bezpłatny i bezterminowy z możliwością dowolnej zmiany i aktualizacji.


Mapa 

 
%d bloggers like this: