PTTK Wędrówki Północy

Organizator PTTK Suwałki

Spis Treści:

  1. Trasa I 
  2. Trasa II
  3. Trasa III
  4. Cele Rajdu
  5. Zgłoszenia
  6. Regulamin i Karta zgłoszenia do pobrania

Ogólnopolski Rajd Narciarski „Wędrówki Północy”

PTTK Wędrówki Północy
PTTK Wędrówki Północy

Impreza, która umożliwia zimowy wypoczynek na Suwalszczyźnie jest Ogólnopolski Rajd Narciarski „Wędrówki Północy” organizowany przez POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W SUWAŁKACH IM. JERZEGO KLIMKO, którego 45 edycja odbędzie się w dniach 20 – 27 stycznia 2018 roku. Trasy rajdowe dostosowywane są do umiejętności uczestników, tak, aby i mniej wprawni turyści mogli poznać zimowy pejzaż Suwalszczyzny; rozkoszować się jej niepowtarzalnymi klimatami i smakami; poznać malownicze miasta i miasteczka regionu; parki narodowe i krajobrazowe oraz puszcze; rzeki i jeziora; zabytki architektury i krajobrazu.

 

Regulamin Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego “Wędrówki Północy”

ORGANIZATOR
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. J. Klimko
Zezwolenie Wojewody Podlaskiego nr 0917 z 1999 roku,
ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki
tel. 87 566 59 61
e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl, http://suwalki.pttk.pl

UBEZPIECZENIE RAJDOWE
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

Trasa I

POZNAJEMY SUWALSZCZYZNĘ

PTTK Wędrówki Północy
PTTK Wędrówki Północy

Suwałki założyli nad rzeką Czarna Hańczą, w centrum swoich dóbr kameduli wigierscy. W 1690 r. była to malutka osada licząca sobie dwa “dymy”. Na szybki rozwój osady wpływało jej korzystne położenie – przy skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. W 1700 roku wieś dzieliła się już na Suwałki Wielkie i Małe.

W 1710 roku kameduli wyprosili u króla Augusta II przywilej na przekształcenie wsi w miasto. W 1715 uwolnili jego mieszkańców od pańszczyzny, ustanowili władze miejskie i wytyczyli 300 placów pod budowę wraz z przestrzenią rynkową i ulicami. W 1720 r. król August II potwierdził przywilej lokacyjny miasta i uwolnił mieszczan na 18 lat od podatku powiatowego. Nadał miastu herb przedstawiający na tarczy: wizerunki św. Rocha i św. Romualda stojących za trzema górami zwieńczonymi koroną i umieszczonym nad nią krzyżem. Św. Romuald – to założyciel zakonu, św. Roch- uosabia opiekuństwo i ochronę przed zarazami. Pies u jego nóg symbolizuje wiarę, wierność i posłuszeństwo. Trzy zielone góry nawiązują bezpośrednio do zakonu kamedułów, ponieważ trzy góry z koroną są godłem tej kongregacji zakonnej. Suwałki były własnością zakonu kamedułów, aż do kasacji ich dóbr w 1796 r. przez władze pruskie. Wówczas cała Suwalszczyzna, w wyniku trzeciego rozbioru Polski trafiła w ich ręce.

Do końca XVII wieku zabudowa Suwałk była wyłącznie drewniana – ratusz i kościół także. Dopiero zakaz budowy domów z drewna w centrum miasta (tzn. przy rynku) z 1820 r., zmienił nieco charakter miasteczka. Wytyczenie traktu warszawsko-kowieńsko-petersburskiego spowodowało umiejscowienie się całej nowej (murowanej) zabudowy wzdłuż tej ulicy(obecna Kościuszki). W ten sposób powstał nietypowy dla miast polskich układ przestrzenny “miasta ulicówki”, o którym mówi dwuwiersz Syrokomli: Co to za miasto, co w ulicy leży? Co to za ulica, co przez miasto bieży?

PTTK Wędrówki Północy
PTTK Wędrówki Północy

Na początku drugiej połowy XIX wieku Suwałki były jednym z największych miast Królestwa Polskiego. Obywatele, których liczba na początku XX wieku wynosiła 22 tysiące, stanowili prawdziwą mozaikę narodowościową i wyznaniową. W latach siedemdziesiątych XIX wieku, władze carskie przekształciły Suwałki w wielki ośrodek garnizonowy. Stacjonowało tu 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Dla wojska wybudowano na przełomie wieków XIX i XX zespoły koszarowe (m.in. wykorzystano nań cegłę z pałacu Paca). Z tamtego okresu pochodzi także połączenie kolejowe z “resztą świata” i budynek stacji kolejowej.

Lata dwudziestolecia międzywojennego nie sprzyjały rozwojowi Suwałk, które znalazły się poza głównymi szlakami handlowymi. Od 1920 roku administracyjnie były siedzibą powiatu. Przemysł był słabo rozwinięty. Istniał zaledwie jeden browar, fabryka świec, fabryka nici, olejarnia, dwie gręplarnie wełny i inne pomniejsze warsztaty rzemieślnicze.

Okres II wojny światowej to czas okupacji – najpierw radzieckiej, a później niemieckiej. Niemcy dokonali eksterminacji ludności żydowskiej oraz polskiej inteligencji. Wywozili Polaków w głąb Rzeszy na roboty przymusowe. W samych Suwałkach także założyli dwa obozy pracy, i jeden obóz jeniecki dla Rosjan – z których w tym miejscu zginęło 46 tysięcy. Suwałki od 1945 do 1975 roku były stolicą powiatu, a od 1975 stały się miastem wojewódzkim. Wtedy to nastąpił bardzo silny jego rozwój. Obecnie liczy około 70 tysięcy mieszkańców i jest największym miastem północno-wschodniego zakątka Polski. Od 1999 roku znów jest miastem powiatowym, należącym wraz z okolicą do województwa podlaskiego.

Źródło: Portal turystyczny Suwalszczyzna

PRZEBIEG TRASY:

20.01.2018 zakwaterowanie w Gościńcu Pod Strzechą, Krzywe 16B, oraz przypomnienie technik narciarstwa  biegowego.
21.01-26.01.2018 wycieczki narciarskie po Wigierskim Parku Narodowym.
27.01.2018 śniadanie – zakończenie rajdu. Wykwaterowanie uczestników rajdu.

Kierownicy trasy: Beata Karwel, Tadeusz Rufiński, Waldemar Osypiński.

Termin: 20 – 27 stycznia 2018 roku. Miejsce zbiórki: Gościniec Pod Strzechą, Krzywe 16B, 16-402 Suwałki,
tel.87 563 00 43.

CENA WPISOWEGO:

645 zł/członkowie PTTK (noclegi + całodobowe wyżywienie)
660 zł/pozostali uczestnicy (noclegi + całodobowe wyżywienie)

ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego, uczestnik otrzymuje:
▪ 7 noclegów,
▪ 7 śniadań w formie szwedzkiego stołu,
▪ 7 obiadokolacji,
▪ Znaczek rajdowy,
▪ Ognisko,
▪ Sauna,
▪ Spacerkiem po Suwałkach z wykwalifikowanym przewodnikiem,
▪ Odcisk pamiątkowej pieczęci,
▪ Opieka kierowników trasy,
▪ Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

UWAGA: W przypadku zwiedzania obiektów turystycznych, do których opłaca się wstęp, turyści pokrywają go we własnym zakresie.

INFORMACJE DODATKOWE

▪ Szczegółowy przebieg tras będzie ustalany na miejscu w zależności od warunków pogodowych.
▪ Trasa posiada ograniczoną ilość miejsc – 50.
▪ Autobus PKS Suwałki do Krzywe kursuje w sobotę o godzinach:
10:50; 14:15; 15:50; 17:10; 18:30 PKS Nowa S.A. Suwałki
▪ Uczestnicy trasy dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie.

Trasa II

SZKOŁA PRZETRWANIA

PRZEBIEG TRASY:
20.01.2018 zakwaterowanie w Pensjonacie na Stawach, ul. Łąkowa 40a, 16-500 Sejny.

21.01-22.01.2018 wycieczki narciarskie po okolicy.
23.01.2018 przekwaterowanie się, na nartach, z bagażami do Agroturystyki Smolany Dąb 8, nad jeziorem Gremzdy.
24.01.2018 wycieczki narciarskie po okolicy.
25.01.2018 przekwaterowanie się, na nartach, z bagażami do Gościńca pod Strzechą w miejscowości Krzywe 16 B i dołączenie do uczestników Trasy I.
26.01.2018 wycieczki narciarskie po WPN.
27.01.2018 śniadanie – zakończenie rajdu. Wykwaterowanie uczestników rajdu.

Kierownik trasy: Tadeusz Ryszkowski.

Termin: 20 – 27 stycznia 2018 roku. Miejsce zbiórki: Pensjonat na Stawach, ul. Łąkowa 40a, 16-500 Sejny,
tel: 665 020 489, 87 516 24 78.
CENA WPISOWEGO:
455 zł/członkowie PTTK
470 zł/pozostali uczestnicy

ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego, uczestnik otrzymuje:
▪ 7 noclegów,
▪ 2 śniadań w formie szwedzkiego stołu (w Gościńcu pod Strzechą),
▪ 2 obiadokolacje (w Gościńcu pod Strzechą),
▪ Znaczek rajdowy,
▪ Odcisk pamiątkowej pieczęci.
▪ Opieka kierownika trasy,
▪ Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

INFORMACJE DODATKOWE

▪ Na Rajdzie szkoła przetrwania, w dniach 20 – 24 stycznia, wyżywienie we własnym zakresie.
▪ Szczegółowy przebieg tras będzie ustalany na miejscu w zależności od warunków pogodowych.
▪ Trasa posiada ograniczoną ilość miejsc – 15.
▪ Autobus PKS z Suwałk do Sejn kursuje w sobotę o godzinach:
10:50; 14:15; 15:50; 17:10; 18:30 PKS Nowa S.A. Suwałki.
▪ Uczestnicy trasy dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie.
▪ W przypadku małej ilości chętnych trasa nie odbędzie się.

Trasa III

NARCIARSKIE ABC

PRZEBIEG TRASY:
21.01.2018 – godzina 10:00 spotkanie z instruktorem narciarstwa biegowego, rozruch i nauka techniki narciarstwa biegowego, godzina 14:00 zakończenie.
22.01.2018 – godzina 10:00 ciąg dalszy nauki poruszania się na nartach biegowych, godzina 14:00 zakończenie.
23.01.2018 – godzina 10:00 wyprawa narciarska w okolicy, godzina 14:00 zakończenie.

Kierownik trasy: Beata Musiałowska.

Termin zbiórki: 21 stycznia (niedziela) 2018 o godzinie 10:00
Miejsce zbiórki: Pętla autobusowa, Krzywe Dyrekcja WPN.
CENA:
21 zł./os., za trzy dni,
7 zł./os., za jeden dzień

ŚWIADCZENIA
▪ Opieka instruktora,
▪ Znaczek rajdowy,
▪ Odcisk pamiątkowej pieczęci.
▪ Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

INFORMACJE DODATKOWE
▪ Trasa posiada ograniczoną ilość miejsc – 20 osób.
▪ Narty biegowe można wypożyczyć w wypożyczalni PTTK w Suwałkach, po wcześniejszej rezerwacji pod numerem 87 566 59 61.
▪ Uczestnicy trasy dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie (komunikacją miejską Nr 2).
▪ W przypadku braku śniegu trasa ABC nie odbędzie się.

CELE RAJDU

▪ Poznanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalszczyzny.
▪ Promocja turystyczna regionu w sezonie zimowym oraz wydłużenie sezonu turystycznego.
▪ Popularyzacja kwalifikowanej turystyki narciarskiej na terenach nizinnych.
▪ Aktywny wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży, seniorów oraz całych rodzin.
WARUNKI UCZESTNICTWA
▪ Rajd jest imprezą kwalifikowaną, wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu i wyposażenia oraz sprawności fizycznej.
▪ W rajdzie mogą brać udział drużyny zorganizowane oraz turyści indywidualni i osoby niepełnoletnie, które ukończyły 12 rok życia, młodzież szkolna do lat 18 – pod opieką rodziców lub wychowawców, a dzieci do lat 12 – wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców.
▪ Ilość miejsc na trasie jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń.

Zgłoszenia

Warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie do 31 grudnia 2017 roku włącznie (liczy się data wpływu do organizatora) następujących dokumentów:

▪ karty zgłoszenia,
▪ kserokopii legitymacji PTTK (z obu stron) z aktualnie opłaconymi składkami,
▪ potwierdzenie wpłaty całości wpisowego.

Zgłoszenie bez któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie nieważne.

Zgłoszenia na rajd należy przesłać:
na adres e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl
lub faxem pod numer: 87 566 79 47
albo na adres: Oddział PTTK w Suwałkach im. J. Klimko
ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki

WPISOWE NA RAJD NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO:

Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział A. w Suwałkach
nr 19 1500 1719 1217 1003 5192 0000
z dopiskiem WP 2018 oraz nazwą trasy

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Przestrzeganie:
▪ regulaminu rajdu oraz zarządzeń Kierownictwa Rajdu,
▪ praw i zasad obowiązujących na szlakach turystycznych (koleżeństwo, Karta Turysty),
▪ przepisów dotyczących przebywania w strefie nadgranicznej oraz poza granicami Polski,
▪ przepisów obiektów noclegowych oraz przepisów przeciwpożarowych, zasad bezpieczeństwa na drodze i ochrony przyrody,
▪ przepisów dotyczących przebywania na terenie parków narodowych w Polsce.
Posiadanie:
▪ ważnego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej,
▪ legitymacji PTTK z opłaconymi składkami na bieżący rok (członkowie PTTK),
▪ odpowiedniego ubioru dostosowanego do zmiennych warunków pogodowych,
▪ odpowiedniego sprzętu turystycznego.
NA TRASACH ZABRANIA SIĘ
▪ Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
▪ Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
▪ Niszczenia przyrody.
▪ Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora, kierowników tras.
▪ Poruszania się po zamarzniętych zbiornikach wodnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
▪ Wszystkie osoby uczestniczące w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.
▪ Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
▪ Wszystkich uczestników Rajdu powinna cechować dobra kondycja, ponieważ impreza odbywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku braku śniegu rajd zorganizowany zostanie, jako pieszy.
▪ O zakwalifikowaniu na trasę decyduje kolejność nadesłania kompletnych zgłoszeń do 31 grudnia 2017 roku.
▪ W przypadku małej ilości chętnych na trasę organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia uczestnika na inną trasę. Powstała w ten sposób nadpłata wpisowego zostanie uczestnikowi zwrócona. Natomiast ewentualną dopłatę uczestnik będzie miał obowiązek uiścić do 15 stycznia 2018 roku.
▪ W przypadku rezygnacji z trasy uczestnikowi zostanie zwrócone wpisowe potrącone o poniesione koszty organizacji wypoczynku.
▪ Uczestnicy trasy dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie.
▪ Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z ich winy w miejscach noclegów oraz na trasach.
▪ Uczestnicy sprzątają po sobie w miejscach noclegów. Za nieprzestrzeganie regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się, uczestnik może zostać wykluczony z udziału w rajdzie (decyzję podejmuje kierownik trasy w porozumieniu z organizatorem).
▪ Uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom w trakcie rajdu.
▪ Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu.
▪ Poniżej lista rzeczy najpotrzebniejszych i niezbędnych, które należy ze sobą zabrać na WP:

 oczywiście narty i strój narciarski,
 rękawice, szalik, czapkę, okulary przeciwsłoneczne,
 buty turystyczne, kapcie i klapki,
 bieliznę na zmianę,
 strój kąpielowy (panowie kąpielówki),
 apteczkę turystyczną i krem zimowy do twarzy,
 „wdzianko” na spotkania wieczorne,
 mały plecak, termos,
 kosmetyki i przybory toaletowe,
 paski na rzepy, które służą do łączenia ze sobą nart i kijków podczas transportu,
 ogrzewacze chemiczne,
 latarkę, kompas, telefon, aparat fotograficzny, ładowarki i czołówka,
 dowód osobisty, legitymację PTTK
 mile widziany sprzęt muzyczny (np. gitara), śpiewniki,
 oraz, worek ….. dobrego HUMORU!!!

Życzymy wielu niezapomnianych wrażeń!
ORGANIZATORZY

Poniżej pliki do pobrania w formacie ZIP

 

 
%d bloggers like this: