Nowinka

Środowisko | Historia | Turystyka | Baza Turystyczna | Mapa


Nowinka Wieś i Gmina

Położenie

Gmina Nowinka położona jest w północnej części województwa podlaskiego, a jej powierzchnia obejmuje obszar 204 km². Lasy i jeziora stanowią 60% jej powierzchni. Znajduje się w północnej części powiatu augustowskiego i graniczy:

• od strony południowo-zachodniej – z gminą Augustów,
• od strony południowej – z miastem Augustów,
• od strony południowo-wschodniej – z gminą Płaska,
• od strony północno-wschodniej – z gminą Giby,
• od strony północnej – z gminą Suwałki,
• od strony północno-zachodniej – z gminą Raczki.

Bezpośrednio sąsiaduje z sołectwami: Gatne Pierwsze, Gatne Drugie, Szczebra, Strękowizna, Podnowinka.

Wschodnią granicę wsi stanowią lasy Puszczy Augustowskiej stanowiące własność Nadleśnictwa Szczebra. Wieś oddalona jest o ok. 10 km od Augustowa i o ok. 16 km od Suwałk.

Środowisko Przyrodnicze

NowinkaGmina Nowinka jest częścią Pojezierza Augustowskiego, które stanowi składową terenu Zielonych Płuc Polski. Natura obdarowała te okolice wszystkim, co najpiękniejsze. Tutaj malowniczo związały się ze sobą jeziora, lasy, pagórki i doliny morenowe, które tworzą niepowtarzalne krajobrazy. Uwarunkowania geograficzno- przyrodnicze sprawiają, iż teren jest rajem dla wędkarzy, grzybiarzy, miłośników długich wędrówek. Są szansą rozwoju turystyki, która obok rolnictwa, jest głównym kierunkiem strategii rozwoju gminy. Większość terenu objęta jest obszarem chronionym Natura 2000.

Ponad 60% powierzchni stanowią lasy, w tym również Wigierskiego Parku Narodowego i zwartych kompleksów leśnych Puszczy Augustowskiej zasobnych w runo leśne. Tereny, które tworzą gminę Nowinka, w tym miejscowość Nowinka -należą do najbardziej urokliwych terenów województwa podlaskiego. Są perłą Zielonych Płuc Polski – regionu unikalnego pod względem walorów przyrodniczych, ekologicznych, turystycznych czy krajobrazowych. Są to obszary o ponad przeciętnych, w skali kraju, możliwościach rozwoju przyjaznych środowisku.

Historia

Historia gminy Nowinka datuje się od XVI wieku, kiedy to następował proces zagospodarowywania obszarów leśnych. Powstały wówczas pierwsze osady leśne, które były zalążkiem pierwszych wsi. Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków to drewniany kościół parafialny rzymskokatolicki pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej w Monkiniach z początku XXw oraz Zespół Komunikacyjny Węgierskiej Wąskotorowej Kolei Leśnej, przebiegający częściowo przez teren gminy w miejscowościach Monkinie, Bryzgiel i Krusznik. Obiektem zabytkowym niewpisanym do rejestru zabytków jest siedziba Urzędu Gminy w Nowince, z lat 20 XX w.

Turystyka

Od lat dwudziestych XX wieku Ziemia Augustowska i jej okolice są atrakcyjnym miejscem spędzania letnich wakacji. Teren ten stał się jednym z ważniejszych ośrodków turystycznych Polski. Miasta i gminy wchodzące w skład powiatu augustowskiego dysponują walorami także przyrodniczymi i uzdrowiskowymi, które stwarzają okazję do uprawiania różnorodnych form turystyki, np. kajakarstwa, żeglarstwa, wioślarstwa, narciarstwa wodnego, wycieczek rowerowych, windsurfingu latem, oraz narciarstwa biegowego, łyżwiarstwa i żeglarstwa lodowego – zimą.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy Nowinka, traktowane w skali kraju, jako ponadprzeciętne, przesądzają o dominującej funkcji turystyki. Podstawę stanowi turystyka krótko- i długookresowa głównie rekreacja w postaci wypoczynku nad wodą.

Na terenie gminy jest wiele atrakcyjnych krajobrazowo terenów, które mogą być wykorzystywane jako miejsca zbiorowego wypoczynku. Do zagospodarowania są pola biwakowe w byłym ośrodku wczasowym “Goła Zośka” w Klonownicy nad jeziorem Białym i na “Ostrym Rogu” nad jeziorem Białym. Ponadto czekają na wczasowiczów pola biwakowe w Walnem i Upustku nad jeziorem Blizno oraz w Strękowiźnie nad jeziorem Długie.

Nad jeziorami Wigry i Blizno powstały kąpieliska i plaże, w miejscowości Danowskie jest zjeżdżalnia wodna, na terenie całej gminy trasy spacerowe i ścieżki rowerowe. Na terenie gminy jest wyznaczonych kilka szlaków pieszych, które tworzą sieć szlaków rangi ogólnopolskiej i regionalnej. Marszruty te są wykorzystywane przez miłośników kolarstwa i narciarstwa biegowego. Moda na przejażdżki rowerowe spowodowała wyznaczenie w ostatnich latach odrębnych szlaków kolarskich. Króluje, malowany na zielono, międzynarodowy Euro-Velo R-11, wiążący greckie Ateny z przylądkiem Północnym w Norwegii.

Wyjątkowo atrakcyjne dla kajakarzy są szlaki wodne. Kilka z nich m.in. szlak Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego są powiązane z lokalnymi jeziorami Wigry, Blizno, Blizienko i Tobołowo.

Ciekawym elementem poznawczym są także ścieżki edukacyjne zorganizowane przez Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Szczebra urządziło m.in. ścieżki “Kalejty” i “Ostry Róg”. Niezwykłą atrakcją jest najdłuższy w Polsce nizinnej, liczący około 260 km, Leśny Szlak Konny Puszczy Augustowskiej i Mazur. Prowadzi z Biebrzańskiego Parku Narodowego do Wigierskiego Parku Narodowego i część jego trasy biegnie przez teren gminy.

Baza Turystyczna w Gminie

Do dyspozycji turystów są miejsca noclegowe w cieszących się coraz lepszą renomą gospodarstwach agroturystycznych, skupione w Bryzglu, Atenach, Danowskich, Kopanicy, Tobołowie. Znacznie poprawiła się baza gastronomiczna, skoncentrowana przy głównych szlakach komunikacyjnych i turystycznych. Smacznie zjeść można w Szczebrze, Olszance. Sieć gastronomiczną uzupełniają sezonowe placówki w Atenach, Bryzglu i Danowskich, oferujące dania rybne lub regionalne ( np. kartacze, kiszki, babki ziemniaczane i soczewiaki). W obiadach domowych specjalizują się gospodarstwa agroturystyczne. Amatorom wędkowania polecamy wypoczynek nad licznymi jeziorami obfitującymi w wiele gatunków ryb, natomiast bogate w runo lasy zachęcają do odwiedzin grzybiarzy oraz zbieraczy jagód i malin.


Uwaga – Jeśli prowadzisz działalność turystyczną w tej miejscowości zgłoś nieodpłatnie poprzez formularz który znajdziesz na tej stronie lub zadzwoń pod numer 691 754 338. Uzyskasz wpis rozszerzony, bezpłatny i bezterminowy z możliwością dowolnej zmiany i aktualizacji.Mapa 

 
%d bloggers like this: