Nowa Wieś

Wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Bakałarzewo.

Historia

W 1784 roku Wieś Nową zamieszczono w oficjalnym opisie parafii Bakałarzewo. W 1819 roku tę miejscowość nazwano Nowa Wioska. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego.

W okresie międzywojennym stacjonowała tu placówka Straży Celnej „Nowa Wieś”. Do 1 września 1939 wieś była polską miejscowością nadgraniczną na granicy polsko-niemieckiej (granica przebiegała na zachód i północ od Nowej Wsi). 7 września 1939 wieś została spacyfikowana przez wojska niemieckie.

Pierwsze wzmianki o Nowej Wsi pochodzą z metryki bakałarzewskiej z 1783 roku. Rok później zamieszczono ją w oficjalnym opisie parafii Bakałarzewo. Należała do rodu Chlewińskich. Na początku lat 40. XIX wieku wieś zależała do Stefana Horaczki, później do Edwarda Schejmana. Administracyjnie wchodził w skład gminy Garbaś, której siedziba znajdowała się w Bakałarzewie. Następnie została odłączona od dóbr Bakałarzewo i wcielona do Nowopola. Okres I wojny światowej przyniósł znaczne znaczne straty ludnościowe i materialne. Początek XXI wieku przyniósł szybki rozwój budownictwa głównie letniskowego w Nowej Wsi.


 
%d bloggers like this: