Nieszki

Wieś Nieszki jest położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Bakałarzewo. Wieś magnacka położona była w końcu XVIII wieku w powiecie grodzieńskim województwa trockiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego. Najstarsza znana wzmianka dotycząca tej miejscowości pochodzi z 1558 roku.

W okresie międzywojennym stacjonowała tu placówka Straży Celnej „Nieszki”.

W okresie okupacji niemieccy wojskowi kwaterowali się w domach mieszkańców wsi Nieszki. Nieszkowianie zostali dwukrotnie wypędzeni ze swoich siedlisk (pierwszy raz w 1941 r., drugi – w 1944 r.).


 
%d bloggers like this: