Matłak

Wieś Matłak jest położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Bakałarzewo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego. Od zachodu wieś graniczy z Jeziorem Garbas. Podczas II wojny światowej uległy zniszczeniu wszystkie zabudowania. Na ponad 20 gospodarstw znajdujących się tu przed 1 września 1939 roku, nie ocalało ani jedno.

Historia

Matłaku pochodzą najstarsze znane ślady egzystencji człowieka na suwalszczyźnie. Odnalezione tutaj ślady osadnictwa z około 7 tys. lat p.n.e. Miejscowa legenda mówi, że przed wiekami ktoś założył karczmę, przy której powstała wieś. Matłak stanowił własność Chlewińskich, a następnie Stefana Horaczki. Około 1885 roku miejscowość leżała w gminie Wólka, w parafii Bakałarzewo. Na początku XX wieku funkcjonowała tu carska strażnica graniczna.

Do wybuchu II wojny światowej wieś uważana była za zamożną, co wynikało z bliskości granicy i co się z tym wiąże, przemytu. W okresie międzywojennym stacjonowała tu placówka Straży Celnej „Matlak”.

Wojska radzieckie przybyły do Matłaku 17 września 1939 roku. Sowieci uszczelnili granicę z Prusami. Podczas II wojny światowej zniszczeniu uległy wszystkie zabudowania. Przełom XX i XXI wieku to czas dynamicznego rozwoju Matłaku. Miejscowość zmienia swój charakter z rolniczą na wypoczynkową.


 
%d bloggers like this: