Góra

                  Na początku lat 40. XIX wieku w rządowej Górze istniało 14 domów włościańskich. Obszar wsi obejmował sześć włók ziemi. 28 V 1857 roku wieś liczyła osiem domów włościańskich. W 1860 roku było tu dziesięć katolickich domów chłopskich. Miejscowość Góra nadal stanowiła własność rządową, administracyjnie należącą do gminy Kuków. W 1876 roku w Górze w 20 gospodarstwach mieszkały 54 osoby płci męskiej i 62 osoby żeńskiej. Przełom XIX i XX wieku charakteryzował się stopniowym spadkiem zaludnienia tej wsi. Około 1881 roku Góra liczyła 17 domów i 116 mieszkańców. Dekadę później liczba Górzan spadła poniżej stu – 99 osób. Ubyło również domów, których naliczono tu zaledwie 13. Działania wojenne okresu I wojny światowej przyniosły kolejne straty w zaludnieniu. W 1921 roku mieszkały tu 83 osoby (36 płci męskiej i 47 żeńskiej). Wszyscy określali się katolikami i Polakami. Nieznacznie natomiast wzrosła liczba domów – 14. W 1927 roku liczyła 94 mieszkańców. Wyjątkowo wysoki stan zaludnienia odnotowano w Górze w 1946 roku – 190 osób (90 mężczyzn i 100 kobiet). Z tej  liczby 188 mieszkańców uznano Polakami. W czasach stalinizmu wieś nadal należała do gminy Kuków z siedzibą w Wychodnem. W 1970 roku wieś obejmowała 561,24 ha ziemi oraz 193 osoby. Według przyjętej cztery lata później prognozy w 1980 roku miało tu być 152 mieszkańców. Około 1985 roku wykonano drogę żwirową Góra – Skazdub.

Z Góry pochodzi pierwszy wójt gminy Bakałarzewo- Czesław Łabęcki. Powojenni sołtysi Góry to: Kamiński, Stanisław Zieliński, Stanisława Zielińska, Mieczysław Kamiński.

 
%d bloggers like this: